Spelregels

In dit document staan de spelregels voor de Jotihunt 2015. Bij twijfel, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid is het standpunt van de organisatie van de Jotihunt bindend.
Uitzonderingen en wijzigingen op de spelregels zijn alleen geldig als ze door de organisatie gepubliceerd zijn op de spelsite: www.jotihunt.net
 
1. Start, midden en eind
 1. De Jotihunt start op zaterdag 17 oktober 2015 om 9.00 uur.
 2. De Jotihunt eindigt op zondag 18 oktober 2015 om 15.00 uur.
 3. De scoutinggroep die op zondag om 15.15 uur de meeste punten heeft behaald, wint de Jotihunt Wisseltrofee 
 4. De scoutinggroep die op zondag om 15.00 uur door de organisatie aangewezen wordt als meest sportieve groep, wint de Jotihunt Sportiviteitsprijs.
 5. De Jotihunt bestaat uit twee speelhelften, beide duren vijftien uur. Op 18 oktober om 0.00 uur, vijftien uur na de start van de Jotihunt, worden alle vossen in het veld vervangen door nieuwe, fitte vossen. Hiermee start de tweede speelhelft.Verder verandert er niets in het spel: de punten voor de deelnemende scoutingroepen blijven doortellen en er zijn geen ‘winnaars van de eerste helft’. 
 6. Het vossenteam dat op zondag 18 oktober 2015 om 0.00 uur de meeste punten heeft behaald, wint de Jotihunt Vossenprijs voor de eerste speelhelft.
 7. Het vossenteam dat op zondag 18 oktober 2015 om 15.00 uur de meeste punten heeft behaald wint de Jotihunt Vossenprijs voor de tweede speelhelft.
 8. De prijsuitreiking van de Jotihunt is op zondagmiddag 18 oktober 2015 om 16.00 uur Alle deelnemers en vossen zijn welkom om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Meer informatie hierover wordt tijdens de Jotihunt op de spelsite bekend gemaakt.
 
2. Veiligheid en gedrag
 1. Veiligheid gaat voor alles.
 2. Let op dat altijd de Nederlandse wet van toepassing is! Zowel in het verkeer als daar buiten. Ook tijdens de Jotihunt.
 3. Denk aan de openstellingstijden van bepaalde gebieden (natuurparken).
 4. De uitstraling naar buiten is belangrijk, het is daarom van belang dat er geen gedrag wordt vertoond dat omstanders of omgeving kunnen schaden of in gevaar kunnen brengen. Denk vooral tijdens de spannende ogenblikken aan de veiligheid.
 5. De organisatie van de Jotihunt kan te allen tijde via de website, de spelsite of op een andere manier aanvullende regels over veiligheid of anderszins bekendmaken. Die regels worden per direct van kracht, tenzij anders vermeld.
 6. Een vossenteam mag nooit worden gevolgd.
 7. Een auto van de Jotihuntorganisatie mag nooit worden gevolgd.
 8. Aanwijzingen van een vossenteam, steunteams en/of organisatie dienen altijd door de jagers te worden opgevolgd.
 9. Bij ernstige calamiteiten houdt de organisatie zich het recht voor het evenement tijdelijk, dan wel helemaal stil te leggen.
 
3. Scoutinggroepen
 1. Deelname is altijd op eigen risico.
 2. Iedere scoutinggroep die deelneemt aan de Jotihunt betaalt een deelnamebijdrage. (zie 4.deelnamebijdrage scoutinggroepen)
 3. Maximaal twee scoutinggroepen mogen met elkaar samenwerken. In dit geval betaalt wel iedere groep afzonderlijk deelnamebijdrage. Samenwerkende scoutinggroepen hebben samen één thuislocatie.
 4. Groepen die samenwerken moeten dit vooraf, bij inschrijving kenbaar maken en schrijven zich samen in.
 5. Het is niet toegestaan voor deelnemers om zich voor te doen als een scout van een andere deelnemende groep, tenzij samenwerking bij inschrijving bekend is gemaakt bij de organisatie.
 6. De organisatie van de Jotihunt kan, als zij daar reden toe ziet, te allen tijde een groep met onmiddellijke ingang uitsluiten van deelname voor dit jaar en voor volgende jaren.
 7. De thuislocatie van een deelnemende groep dient in de provincie Gelderland te liggen, tenzij anders overeen gekomen is met de organsiatie vóór het sluiten van de inschrijving (30 september 2015). Een groep hoeft geen Gelderse scoutinggroep te zijn.
 8. Een inschrijving is pas definitief als de volledige deelnamebijdrage door de Jotihuntorganisatie is ontvangen, uiterlijk 9 oktober 2015.
 9. Er wordt nooit geld terugbetaald.
 10. Met inschrijving en deelname aan de Jotihunt geven scoutinggroepen toestemming aan de organisatie om ingezonden (foto)opdrachten te publiceren op de website en social media.
 
4. Deelnamebijdrage scoutinggroepen (let op gewijzigd voor 2015!)
 1. Scoutinggroepen uit de provincie Gelderland betalen €35 per groep.
 2. Scoutinggroepen van buiten de provincie Gelderland, maar die binnen het werkingsgebied van steunpunt Gelderland vallen betalen €45 per groep
 3. Scoutinggroepen uit de rest van Nederland betalen €55 per groep 
 
5. Vossen
 1. Een vossenteam is in principe actief met drie personen, in de eerste of tweede speelhelft van de Jotihunt. Ieder vossenteam wordt toegewezen aan een eigen deelgebied (Team Alpha aan deelgebied A, team Bravo aan deelgebied B, etc.) De vossenteams mogen hun deelgebied niet uit en zijn dus alleen in hun eigen gebied actief. Uitzondering hierop is dat vossen door een ander deelgebied mogen op het moment dat een opgang van een brug die gedeeld wordt door twee deelgebieden in het andere deelgebied ligt of dat een deel van de cirkel van 500 meter rond de thuislocatie van een deelnemende groep in het eigen deelgebied toch buiten het eigen deelgebied valt.
 2. Een vossenteam verplaatst zich te voet. Om zich op een andere wijze te verplaatsen kunnen vossenteams enkel gebruik maken van verplaatsingskaarten. Enige uitzondering op deze regel: gebruik van een pontje. Tijdens gebruik van pontje gelden dezelfde huntregels als tijdens het lopen.
 3. Elk vossenteam (eerste en tweede speelhelft) kan twee verplaatsingskaarten inzetten, deze verplaatsingen worden uitgevoerd door een steunteam van de organisatie.
 4. a. Grote verplaatsingskaart. Deze verplaatsing is onbeperkt, binnen de grenzen van het deelgebied waar het team actief is. Deze verplaatsing kan gedurende vijftien uur ingezet worden. De kaart kan niet meegenomen worden naar de tweede speelhelft.
 5. b. Kleine verplaatsingskaart. Dit is een verplaatsing van max. 10 km. binnen de grenzen van het deelgebied. Deze kaart kan in de eerste speelhelft alleen ingezet worden tussen 12.00 uur en 22.00 uur. In de tweede speelhelft kan de kaart alleen ingezet worden tussen 9.00 uur en 15.00 uur. De kaart kan niet meegenomen worden naar de tweede speelhelft.
 6. Een verplaatsingstaxi kan een vossenteam alleen inzetten op een door de organisatie te bepalen moment. Dit is een verplaatsing van max. 10 min. en kan uitgevoerd worden, mits volgens de gestelde regels, door een deelnemende scoutinggroep. Hiervoor kan een scoutinggroep 2 punten verdienen. Nadere spelregels ontvangen groepen bij aanvang van de Jotihunt.
 7. Tijdens het verplaatsen van een vossenteam, door middel van een verplaatsingskaart, kan dat vossenteam niet gehunt worden. De status van het vossenteam op de spelsite zal dan op inactief (rood gekleurd) staan. De organisatie is niet verplicht om kenbaar te maken of het een vossenteam gebruikt maakt van een grote of kleine verplaatsingskaart.
 8. Een vossenteam mag alleen gehunt worden als de status op de website op ‘actief’ staat (groen gekleurd). Als de status op ‘inactief’ staat (rood gekleurd) mag het vossenteam niet gehunt worden.  Is de status 'oranje' dan betekent dit , dat het vossenteam binnen een half uur op inactief (rood) zal gaan. Het team mag bij een oranje status gehunt worden.
 9. De wisseling van de vossenteams zal rond middernacht zijn. Bij de wisseling gaat het spel gewoon door.
 10. Voor vossenteams gelden ook regels 2.1 t/m 2.4
 
6. Hunts
 1. De hunt is gedaan als een scoutinggroep contact maakt met de actieve lopers van het vossenteam.
 2. Het vossenteam en de jagers zoeken een veilige plek om de hunt af te handelen.
 3. De jagers dienen zich altijd middels hun geldige Scoutcard (2015) te identificeren. Het vossenteam noteert hiervan de groepsnaam. Alleen Scoutcards van groepen die bij de organisatie ingeschreven zijn als deelnemer zijn geldig.
 4. De jagers krijgen een unieke code die ze op de spelsite moeten invullen, samen met de tijd, het vossenteam en de locatie van de hunt. Deze unieke code moet binnen twee uur na het moment van hunten worden ingestuurd.
 5. Na een afgekeurde hunt mag een vossenteam een uur niet gehunt worden door betreffende scoutinggroep.  
 6. De punten worden pas toegekend als de gegevens door de organisatie zijn gecontroleerd en juist blijken.
 7. Punten kunnen altijd weer worden ingetrokken, mocht achteraf blijken dat deze onterecht zijn toegekend.
 8. Na een hunt mag de scoutinggroep dit vossenteam een uur lang niet opnieuw hunten. In dit uur mogen er wel vossenteams in andere deelgebieden gehunt worden.
 9. Huntcodes kunnen worden ingezonden tot zondag 18 oktober 2015 15.15 uur.
 
7. Tegenhunt
 1. De spelregels van de tegenhunt 2015 worden kort voor aanvang van de Jotihunt bekend gemaakt via de spelsite.
 
8. Opdrachten
 1. De organisatie zal regelmatig opdrachten via de spelsite publiceren.
 2. Bij de opdracht staat een maximaal aantal punten en het uiterlijke tijdstip vermeld waarop het resultaat ingeleverd moet worden.
 3. Alle inzendingen die voor de sluitingstijd van de opdracht binnen zijn gekomen, worden beoordeeld en krijgen tussen de nul en het maximaal aantal punten. Het maximaal aantal punten verschilt per opdracht.
 4. Per opdracht kan er maar één resultaat en maar op één manier worden ingestuurd. De manier wordt per opdracht aangegeven. Er zijn drie mogelijkheden: een afbeelding, een tekstbericht of een code voor een Youtube-filmpje.
 5. Afbeeldingen mogen nooit groter zijn dan 1 megabyte (1024 KB) en mogen alleen in JPG of PNG formaat zijn. Afbeeldingen die groter of van andere bestandstypen zijn, worden geweigerd.
 6. Afbeeldingen mogen nooit digitaal zijn bewerkt (dus geen Photoshop, Paintshop Pro, etc. gebruiken), tenzij expliciet aangegeven dat dit is toegestaan. Het digitaal verkleinen van afbeeldingen is wel toegestaan.
 7. Bij een opdracht is het mogelijk om opmerkingen te plaatsen. Hierbij mogen geen antwoorden of oplossingen worden geplaatst, enkel opmerkingen gericht aan de beoordelaar om de opdracht beter na te kunnen kijken.
 
9. Punten
 1. Per hunt krijgt een scoutinggroep 2 punten. Tijdens Happy Hour krijgt een scoutinggroep 3 punten per hunt. (tenzij vooraf anders aangegeven is door de organisatie)
 2. Punten voor de opdrachten worden per opdracht en per inzending bepaald, zulks ter beoordeling van de organisatie.
 
10. Insturen hunts en opdrachten
 1. Elke deelnemende groep krijgt voor aanvang van de Jotihunt een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanmelding (contactpersoon)
 2. Om hunts en opdrachten in te sturen moet de deelnemende groep eerst inloggen op de spelsite. Daarna kan de inzending worden ingestuurd.
 3. Als een inzending is beoordeeld, krijgt de deelnemende groep hierover per e-mail bericht op het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanmelding. Via de spelsite, na inloggen, de status van de laatste inzendingen in te zien.
 
11. Overige
 1. Over de uitslag van de Jotihunt valt niet te twisten.
 2. Tijdens de Jotihunt kan er alleen telefonisch contact worden opgenomen met de organisatie. Vragen of opmerkingen via e-mail, het gastenboek of de chat worden niet gelezen. Het telefoonnummer van de organisatie is tijdens de Jotihunt te vinden op de website.
 
Alle deelnemers, vossenteams en steunteams worden dringend verzocht om situaties die niet voldoen aan de bovengenoemde spelregels direct telefonisch te melden bij de organisatie. Dit geldt ook voor incidenten die het spel op een negatieve manier (kunnen) beïnvloeden. Na opmerkingen of klachten over gedrag van deelnemers zal de organisatie altijd eerst contact opnemen met de bij hen bekende contacpersoon. Bij (herhaling van) gedrag of incidenten waarbij veiligheid van deelnemer(s) in geding is en/of sprake is van overtreding van spelregels, of gedrag van deelnemers dat een negatieve uitstraling naar buiten geeft aan Jotihunt en/of Scouting (Gelderland) zal de organisatie een passende sanctie opleggen voor de betreffende deelnemer, groep of team.