Begrippenlijst

Communicatie team
Het communicatie team heeft als taak om de route van de vossen te volgen en controleren. Ze zijn de communicatie link tussen vossenteams, steunteams en het webteam.
 
Deelgebied
De provincie Gelderland is ten behoeve van de Jotihunt verdeeld in verschillende gebieden; één gebied heet een deelgebied. In ieder deelgebied loopt één vossenteam rond. Het aantal jagerteams per deelgebied is ongeveer gelijk, de grootte van de deelgebieden kan daardoor wel verschillen.
 
Deelnamebijdrage
Voor aanvang van de Jotihunt dient iedere deelnemende groep een deelnamebijdrage te betalen. Voor bedragen en wijze van betalen zie het menu item: deelnamebijdrage 2015 betalen)
 
Happy hour
Hunts die plaatsvinden tijdens de uren die door de organisatie worden aangegeven als Happy hour leveren 3 punten op (i.p.v. de reguliere 2 punten). Happy hour wordt kort van te voren aangekondigd via de spelsite. De regels van happy hour gelden niet voor de tegenhunts die plaatsvinden binnen dit tijdsbestek.
 
Hunt
Dit is het moment waarop de jagers actief contact maken met de vossen. Op dat moment krijgen de jagers een code van de vossen. Het hunten van vossen is het belangrijkste spelelement bij de Jotihunt.
 
Jagers
Deelnemende scoutinggroepen die jagen op de vossen. Een groep jagers kan bestaan uit explorers, jongerentakkers, plusscouts en alle andere scouts boven de 14 jaar. Zij hebben als doel om zoveel mogelijk punten te scoren waarmee zij de wisseltrofee kunnen winnen.
 
Opdracht
Tijdens de Jotihunt worden er regelmatig opdrachten op de spelsite geplaatst. Jagers kunnen deze opdrachten uitvoeren om extra punten te verdienen. Punten worden per inzending toegekend.
 
Speelhelft
De Jotihunt bestaat uit twee speelhelften. Iedere speelhelft duurt 15 uur. De eerste speelhelft begint op zaterdag 17 oktober 2015 om 9.00 uur. De tweede speelhelft begint op zondag 18 oktober 2015 om 0.00 uur. De enige verandering in het spel is dat op dat moment de vossen vervangen worden.
 
Spelsite
De spelsite is deze website: www.jotihunt.net
 
Sportiviteitsprijs
Dit is de prijs die wordt uitgereikt aan de groep die door de organisatie voor en tijdens de Jotihunt als ‘meest sportief’ wordt gezien. De prijs is geen wisselprijs en mag dus in het bezit blijven van de groep.
 
Status vossenteam
Ieder vossenteam heeft een status. Dit kan zijn “actief” of “inactief” respectievelijk groen of rood. De status is per vossenteam continu zichtbaar op de website. Als een vossenteam binnen een half uur inactief wordt, wordt dit weergegeven op de spelsite d.m.v. de status kleur oranje. Wanneer de status inactief is mag een vossengroep niet gehunt worden. Dit is bijvoorbeeld als zij zich verplaatsen via een verplaatsingskaart.
 
Steunteam
Dit team is ten behoeve van de vossenteams en zijn de link op de weg tussen organisatie en de deelnemende groepen. De verschillende steunteams beschikken over een auto en zullen gedurende de Jotihunt bij de vossen in de buurt zijn om hen te ondersteunen. Steunteams zijn ambassadeurs van Jotihunt in het speelveld. Ze bezoeken de groepen, dragen zorg voor het vervoer van de vossen.
 
Tegenhunt
Vossenteams kunnen een tegenhunt uitvoeren in de buurt van thuisbasis van deelnemende groepen in hun eigen deelgebied. (zie ook spelregels punt 7)
 
Thuisbasis
Iedere scoutinggroep heeft een eigen thuisbasis. Dit is de locatie waar zij de hints oplossen en de opdrachten uitvoeren. De thuisbasis kan het clubgebouw van de scoutinggroep zijn, maar ook een woonhuis van een lid, een school, etcetera. De thuisbasis van deelnemende scoutinggroepen is gevestigd in Gelderland, tenzij anders overeen gekomen is met de organisatie vóór het sluiten van de inschrijving. De thuisbasis van de organisatie is in Arnhem Zuid, Zeelandsingel 40. Hier vindt ook de sluiting en prijsuitreiking plaats.
 
Verplaatsingskaart
Vossenteams mogen zich per speelhelft tweemaal laten verplaatsen door steunteams van de Jotihuntorganisatie. Zij hebben hiervoor verplaatsingskaarten.
a. Grote verplaatsingskaart. Deze verplaatsing is onbeperkt, binnen de grenzen van het deelgebied waar het team actief is. Deze verplaatsing kan gedurende vijftien uur ingezet worden. De kaart kan niet meegenomen worden naar de tweede speelhelft. Deze verplaatsing wordt uitgevoerd door een steunteam van de organisatie.
b. Kleine verplaatsingskaart. Dit is een verplaatsing van max. 10 km. binnen de grenzen van het deelgebied. Deze kaart kan in de eerste speelhelft alleen ingezet worden tussen 12.00 uur en 22.00 uur. In de tweede speelhelft kan de kaart alleen ingezet worden tussen 9.00 uur en 15.00 uur. De kaart kan niet meegenomen worden naar de tweede speelhelft. Deze verplaatsing wordt uitgevoerd door een steunteam van de organisatie.
 
Verplaatsingstaxi
Dit is een verplaatsing van max. 10 min. binnen de grenzen van het deelgebied. Vossenteams mogen deze 'taxi' gebruiken op een door de organisatie te bepalen moment. De verplaatsing kan uitgevoerd worden, mits binnen de gestelde regels, door deelnemende scoutinggroepen. Specifieke spelregels van deze verplaatsingstaxi worden bij aanvang van de Jotihunt gepubliceerd.
 
Vossenteam
Dit zijn de vossen waar de jagers op jagen. Ieder vossenteam bestaat uit drie vossen in de eerste speelhelft en drie vossen in de tweede speelhelft. Ieder team heeft een eigen naam. Ieder vossenteam wordt gekoppeld aan het deelgebied met dezelfde beginletter.
 
Wisseltrofee
De wisseltrofee is een prijs die de groep met de meest behaalde punten een jaar mag houden, waarna hij doorgaat naar de volgende winnende groep. Elk jaar komt er een naamplaatje op met het jaar en naam van de winnende groep. De wisseltrofee mag gedurende het jaar in bruikleen blijven van de winnende groep, maar blijft eigendom van Steunpunt Gelderland.
 
Webteam
Het webteam heeft als taak om om de binnen gekomen coördinaten om te zetten naar hints. Zij bedenken de hints en opdrachten, geven deze vorm en plaatsen dit online.